COVID-19

Les classes seran suspeses a partir del 16 de març de forma indefinida. Els donarem informació mitjançant el correu electrònic. Les notes les poden veure a través de la web família, a partir de hui. Si el dia 23 ens trobem en la mateixa situació, el professorat es posarà en contacte amb els vostres fills per continuar l’activitat acadèmica a través de les diferents eines informàtiques (correu electrònic, moodle, classroom...)

Qualsevol comunicació amb els membres de la comunitat educativa, es farà mitjançant correu electrònic o consultar la web del centre www.iesfsl.org.
La direcció del centre anirà informant dels canvis de la situació per correu electrònic.

 
Las clases se suspenderán a partir del 16 de marzo de forma indefinida. Les daremos información mediante el correo electrónico.
Las notas las pueden ver a través de la web familia, a partir de hoy.
Si el día 23 nos encontramos en la misma situación, el profesorado se pondrá en contacto con vuestros hijos para continuar la actividad académica a través de las diferentes herramientas informáticas (correo electrónico, moodle, classroom…)
Cualquier comunicación con los miembros de la comunidad educativa, se hará mediante correo electrónico podrá consultar la web del centro www.iesfl.org.
La dirección del centro irá informando de los cambios de la situación por correo electrónico.