TREBALL PER ÀMBITS DE CONEIXEMENTS PRIMER I SEGON D’ESO

L’IES Font de Sant Lluís de València fa sis cursos que estem treballant per àmbits de coneixement a primer i segon d’ESO, rebent al 2018 el preimi Baldiri Reixac. Podem ajudar-vos amb la nostra experiència.