MATRICULA’T DES DE CASA / MATRICÚLATE DESDE CASA

NUEVO CICLO SEMIPRESENCIAL ANIMACIÓN 3D:

Si has obtenido plaza en la admisión extraordinaria del ciclo de animación 3D en modalidad semipresencial, formaliza tu matrícula en la siguiente página:

https://matricula.iesfsl.org

PLAZO MATRICULA EXTRAORDINARIA CICLO SEMIPRESENCIAL: 16 al 19 de octubre

 

 

Si has obtingut plaça en l’IES Font de Sant Lluís, entra a la pàgina seguent  i formalitza la teva matrícula.

https://matricula.iesfsl.org

Terminis per a ESO / Batxiller:
28 al 31 de juliol i 1 i 2 de setembre

Terminis Cicles Formatius:
1 al 4 de setembre

  • Les persones admeses que no formalitzen la matrícula en el període establert per a la matrícula, S’ENTENDRÀ QUE RENUNCIEN A LA SEVA PLAÇA.
  • La matrícula serà condicional fins que es verifique pel centre que la documentació és correcta.
  • Les llistes de grups es podran comprovar en el tauló del centre, abans del dia 11 de setembre.

 

Si has obtenido plaza en el IES Font de Sant Lluís, entra en la página siguiente y formaliza tu matrícula.

https://matricula.iesfsl.org

Plazo para ESO / Batxiller:
28 al 31 de julio y 1 y 2 de septiembre

Plazo para Ciclos Formativos:
1 al 4 de septiembre

  • Las personas admitidas que no formalicen la matrícula en el periodo establecido para la matrícula, SE ENTENDERÁ QUE RENUNCIAN A SU PLAZA.
  • La matrícula será condicional hasta que se verifique por el centro que la documentación es correcta.
  • Las listas de grupos se podrán comprobar en el tablón del centro, antes del 11 de septiembre.