LPI LINUX ESSENTIALS

 

L’IES Font de Sant Lluís és l’únic centre avaluador de la certificació LPI Linux Essentials al País Valencià.

Aquesta certificació compta amb el suport de:

LPI Linux Essentials t’obrirà les portes del mon laboral globalment, i acreditarà els teus coneixements bàsics de Linux i Software Lliure.

Més informació sobre el programa: