GRUPS I TORNS ALS CICLES FORMATIUS

Tots els cicles formatius i curs d’especialització de la modalitat presencial s’imparteixen en torn de matí.

El grup semipresencial d’Animació 3D, jocs i entorns interactius té classes de matí i de vesprada. L’alumne triarà torn al moment de matricular-se.