MODALITAT SEMIPRESENCIAL ANIMACIÓ 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS

Aquesta modalitat de formació constitueix una oferta formativa que es caracteritza per la seua flexibilitat i personalització, ja que va dirigida a un alumnat que de manera autònoma ha d’organitzar el seu estudi i aprenentatge sense l’assistència quotidiana a les classes. La formació semipresencial et permetrà compatibilitzar els teus horaris i s’adaptarà a les teues necessitats. Per això, l’ensenyament s’organitza a través de distints tipus de tutories, de programacions i de materials didàctics que faciliten l’autonomia i l’atenció personalitzada de cada alumna/e.

Per a poder accedir a aquests ensenyaments, s’apliquen els requisits i condicions d’accés que apareixen en l’Article 22 del Capítol III de l’Ordre 33/2011 de 18 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’accés, l’admissió i matrícula per a l’alumnat que curse ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de formació professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyaments concertats i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana. Has de sol·licitar la teua plaça en els terminis d’admissió i matrícula que establisca el calendari de cada any.

Has de saber que en cas de cursar amb aprofitament tots els mòduls del cicle, podràs obtindre el mateix títol, amb la mateixa validesa acadèmica i professional que el que aconseguiries en modalitat presencial. Els professors i professores et guiaran en el teu procés d’aprenentatge. Podràs comunicar-te amb ells així com amb la resta dels teus companys a través de l’aula virtual com si es tractara d’una aula real. A més tindràs una tutora o tutor que et guiarà i resoldrà moltes dels teus dubtes. Quan entres a l’aula virtual veuràs una aula per a cada mòdul. Cada mòdul tindrà unes característiques diferents perquè cada professor et facilitarà els continguts necessaris perquè pugues formar-te. En cada aula hi ha un calendari que et dirà a cada moment el que has d’estudiar, fer o entregar.

El contingut dels diferents mòduls estarà distribuït al llarg del curs en quinzenes amb caràcter general, a fi que l’alumnat que no assistisca al centre puga conéixer en cada moment els conceptes del currículum que s’estan treballant i, així, facilitar-li el seguiment i l’aprofitament de les ensenyances.

Hi ha dos tipus de classes:

 • Col·lectives: tenen com a objectiu orientar l’alumnat en l’estudi dels continguts curriculars programats. En la classe col·lectiva, el professorat exposarà els continguts fonamentals del tema, orientarà el treball que ha de realitzar l’alumnat (lectures, exercicis, entre d’altres) i aclarirà les qüestions més importants o de més difícil comprensió. Són presencials. S’ofereixen en horari de matí i de vesprada per facilitar l’assistència. Hi haurà com a mínim una sessió per setmana de cada mòdul. L’assistència a les tutories grupals és de caràcter voluntari, excepte en els següents mòduls, on s’exigeix presencialitat:
  • Primer curs:
   • Animació d’elements 2D i 3D 
   • Disseny, dibuix i modelatge per a animació
  • Segon curs:
   • Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals
   • Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu
 • Individuals: Quan tingues dubtes o necessites una explicació d’alguna cosa, podràs sol·licitar al teu professor/a una classe individual. L’alumnat té hores de matí i hores de vesprada per a posar-se en contacte amb cada professor/a de cada mòdul de forma presencial, telefònica i/o videoconferència (plataforma Webex).

La modalitat semipresencial pretén que l’alumnat siga protagonista del seu procés d’aprenentatge, estimulant la capacitat per a aprendre per si mateix. Per això, s’ofereixen uns plantejaments didàctics i metodològics diferents als de l’ensenyament presencial, oferint uns materials que permeten treballar de manera autònoma, unes activitats que faciliten la comprensió dels continguts i unes classes que ajuden a resoldre dubtes i a orientar el procés d’ensenyament-aprenentatge. En aquest sentit, cada persona s’ha de planificar i distribuir el seu temps d’estudi per a poder portar al dia les activitats i els treballs dels mòduls que es proposen en les diferents guies didàctiques, tenint com a referent la temporalització fixada per a cada unitat de treball o contingut temàtic.

Si tens algun dubte, posa’t en contacte amb nosaltres:
46014224.secretaria@edu.gva.es