PROVES HOMOLOGADES D’IDIOMES, NIVELL A2

Qui pot presentarse-se a la prova?

L’alumne que tinga, com a mínim, setze anys complits l’any natural de la realització de la prova i estiga matriculat al centre al curs de realització de la prova.

Els interessats han d’arreplegar la sol·licitud a la secretaria del centre, emplenar-la i entregar-la en la mateixa secretaria,

Termini entrega sol·licituts

Del 19 de novembre fins el 21 de desembre

Dates d’examen:

Anglés 14 de gener a les 11:15 hores

Francés 6 de febrer a les 11:15 hores